Τι είναι το Google Business;

Το Google My Business είναι ένα εύχρηστο εργαλείο, χάρη στο οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να διαχειρίζονται την παρουσία τους στο διαδίκτυο σε όλα τα προϊόντα Google, όπως, μεταξύ άλλων, στην Αναζήτηση και στους Χάρτες.

Μέσω της επαλήθευσης και της επεξεργασίας των πληροφοριών της επιχείρησής σας, μπορείτε να βοηθήσετε τους πελάτες να σας βρουν, αλλά και να τους ενημερώσετε σχετικά με την επιχείρηση.

Leave your comment