Μπορώ να εξάγω εικόνες από ένα μοντέλο Matterport 3D;

Μπορείτε να εξάγετε φωτογραφίες από το μοντέλο του χώρου σας. Θα καθίσουμε μαζί στο «εργαστήριο» που μας παρέχει η Matterport και θα κατεβάσουμε τα πλάνα που σας αρέσουν σε αρχεία της μορφής PNG με ανάλυση 1920 x 1080.

Leave your comment