Μπορώ να έχω κάτοψη του χώρου με βάση το 3D μοντέλο μου;

Ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο Matterport 3D ως πρότυπο για να δημιουργήσουμε μια ασπρόμαυρη 2D κάτοψη του ακινήτου σας, με επιπλέον κόστος. Η κάτοψη αυτή θα είναι διαθέσιμη να την κατεβάσετε και να την τυπώσετε.

Leave your comment